بازسازی و نگهداری

We provide consistent performance, outstanding deployment of resources, strategic planning, and seamless project execution from inception through to completion.  From feasibility to pre-construction, through construction and facility maintenance, you can be assured of receiving building solutions that deliver the greatest value in terms of project scope, cost, schedule, and quality.
بیشتر بدانید

محصولات

اولین نشانی برق صنعتی افغانستان با قابلیت تولید باکس های برق صنعتی و کبل تری و ایجاد بزرگترین پروژه های برق در سراسر افغانستان با بهترین کیفیت تولید شده در داخل کشور اکنون بهترین کیفیت کار خود را برای بیش…
بیشتر بدانید

انرژی

ارائه طیف گسترده ای از خدمات ساختمانی٬ انرژی و تولید که شامل تمام حوزه های بازار انرژی، از جمله تولید برق، توزیع تابلوهای LV/MV، سیم کشی و ارتباطات برق، نگهداری و نظارت بر نیروگاه و پروژه برق می شود.
بیشتر بدانید