بازسازی و نگهداری

We provide consistent performance, outstanding deployment of resources, strategic planning, and seamless project execution from inception through to completion.  From feasibility to pre-construction, through construction and facility maintenance, you can be assured of receiving building solutions that deliver the greatest value in terms of project scope, cost, schedule, and quality.
بیشتر بدانید

محصولات

Afghanistan's first largest industrial power address, with production capability of industrial power boxes, and cable trays and establishing the largest power projects in all over Afghanistan, with the best quality ever manufactured inside the country, now keep their best quality…
بیشتر بدانید

انرژی

ارائه طیف گسترده ای از خدمات ساختمانی٬ انرژی و تولید که شامل تمام حوزه های بازار انرژی، از جمله تولید برق، توزیع تابلوهای LV/MV، سیم کشی و ارتباطات برق، نگهداری و نظارت بر نیروگاه و پروژه برق می شود.
بیشتر بدانید