بازسازی و نگهداری

28 جدی 1401

خدمات ساخت و ساز

• طراحی معماری

• تدارکات

• احداث زیر ساخت ها

• ساخت سازه ها (سرک ها، ساختمان ها و پل ها)

• ساخت سقف گچ سیمانی – نل های فاضلاب و آب

• نصب — ساخت کف و حمام

• رنگ و برق • ساخت و ساز و بازسازی راه

ما عملکرد ثابت، استقرار بی‌نظیر منابع، برنامه‌ ریزی استراتژیک و اجرای یکپارچه پروژه را از ابتدا تا اتمام ارائه می‌کنیم. از امکان سنجی تا پیش از ساخت، از طریق ساخت و ساز و تعمیر و نگهداری تأسیسات، می توانید از دریافت راه حل های ساختمانی که بیشترین ارزش را از نظر محدوده پروژه، هزینه، زمان بندی و کیفیت ارائه می دهد، مطمئن باشید. ما این کار را از طریق توانمندسازی تیم خود، با تلاش مداوم برای بهبود پایگاه دانش و تجربه خود، و با گسترش تفکر و منابع خود در حین تکامل اقتصاد، جامعه و فناوری جهانی انجام می دهیم. این شامل استفاده بهینه از پیشرفت های تکنولوژیکی برای افزایش ارتباطات، هماهنگی و مدیریت در تمام جنبه های کسب و کار ما می شود. تخصص ساخت و ساز ما شامل:

• کمپ های نظامی

• امکانات پزشکی

• محدوده های آموزشی

• DFAC ها

• ذخیره سازی سوخت و لوله کشی

• نیروگاه ها