اشنایدر الکتریک در افغانستان

هدف اشنایدر این است که همه را توانمند سازد تا از انرژی و منابع خود حداکثر استفاده را ببرند و پیشرفت و پایداری را برای همه ایجاد کنند. ما در اشنایدر به این می گوییم زندگی روشن است.

فناوری های قابل اعتماد و کارآمد ما به بهبود فضاهای زندگی و سبک زندگی ساکنان آن کمک می کند. ما مجموعه گسترده ای از محصولات برقی کسب و کار کوچک را ارائه می دهیم که به صاحبان آنها ایمنی، راحتی و مزیت رقابتی می بخشد.