فدرال الکتریک در افغانستان

شرکت فدرال الکتریک تولید کننده تجهیزات الکترونیکی با بهترین کیفیت و استانداردهای جهانی میباشد.

شرکت فدرال الکتریک تولید کننده تجهیزات الکترونیکی با بهترین کیفیت و استانداردهای جهانی در منطقه و جهان میباشد. شرکت Reliance Power Group نمایندگی رسمی انحصاری محصولات فدرال در افغانستان است که در زمینه L.V فعالیت می کند.