ساختمان فلزی

تولید فابریکه ریلاینس پاور

از سال 2008، Reliance Power Group طیف متنوعی از راه حل های سازه های فلزی با کیفیت را در سراسر افغانستان ارائه کرده است. با ترکیبی از نوآوری خلاق و تعالی به عنوان یک هدف شرکتی، RPC شهرت قابل توجهی پیدا کرده است و همچنان از رشد و موفقیت پایدار برخوردار است. ما به این اعتبار دست یافته ایم که به عنوان شرکت پیشرو در تولید سازه های فلزی در افغانستان شناخته شده است.

Related Products