PFI Bank (خازن بانک)

 با پيشرفت تكنولوژی استفاده از ترانس ها، سيم پيچ ها و موتور ها رونق بسيار گرفته است.هر عنصری كه از سيم پيچ تشكيل شده باشد علاوه بر قدرت اكتيو،قدرت راكتيو نيز مصرف ميكند . وجود مصرف كننده هايي مثل انواع موتور ها ، پمپ هاي آب ، چك هاي لامپهای نیون ، ترانس های لامپ […]

 با پيشرفت تكنولوژی استفاده از ترانس ها، سيم پيچ ها و موتور ها رونق بسيار گرفته است.هر عنصری كه از سيم پيچ تشكيل شده باشد علاوه بر قدرت اكتيو،قدرت راكتيو نيز مصرف ميكند . وجود مصرف كننده هايي مثل انواع موتور ها ، پمپ هاي آب ، چك هاي لامپهای نیون ، ترانس های لامپ ها و پرژكتور ها ، لفت ها و … باعث افزايش مصرف قدرت راكتيو شده است .

انرژي مصرف شده توسط اين عناصر را ميتوان با نصب خازن موازی در مدار جبران و خنثي كرد. نصب خازن در نزديك محل مصرف انرژی علاوه بر تخليه شبكه از انتقال اين توان باعث صرفه‎جويي هاي بسياري نيزمي گردد : كاهش افت ولتاژ : خازن ها به دليل خنثي كردن جريان پيش فاز عناصر القايي جريان مصرف شده كل را كم مي كنند و كم شدن اين جريان باعث كم شدن تلفات در سيم ها و كاهش افت ولتاژ در سيم ها ميشود. استفاده كردن از كل آمپراژ برق خريداری شده : بدليل كاهش جريان مصرفی که قبلا توضیح داده شد، مي توان جريان بيشتري از شبكه برق درخواست كرد بدون آنكه هزينه اضافي جهت خريداری كردن اين جريان پرداخت شده باشد.

كاهش بيش از نيمی از هزينه قبوض برق : هنگامي كه خازن در محل مصرف وجود نداشته باشد كنتور راكتيو اداره برق علاوه بر كنتور اكتيو شروع به محاسبه هزينه برق مي كند. هزينه محاسبه شده توسط كنتور راكتيو تقريبا برابر كنتور اكتيو و در بعضي موارد از آن نيز بيشتر ميباشد. يعني بدون وجود تابلوهای بانك خازنی هزينه برق مصرفي تقريبا ۲ برابر بيشتر از زماني است كه تابلو های بانك خازني وجود دارند. با توجه به مطالب فوق مشخص ميشود كه استفاده از تابلوهاي بانك خازني امري بهينه از نظر اقتصادي بوده و حتي ميتوان گفت كه نصب اين تابلوها در محيط های صنعتي لازم و واجب است. شايان ذكر است كه هزينه ای كه جهت تهيه تابلوهای بانك خازني صرف ميشود در كمتر از يك سال از طريق صرفه جويي اي كه در پرداخت هزينه برق بوجود مي آيد پولی که بابت ساخت خازن بانک داده شده جبران میشود.

Related Products