پنل برد بانک خازن

تولید فابریکه ریلاینس پاور

وظيفه اصلی خازن ها تنظيم جريان انرژی و ذخيره انرژی الکتريکی می باشد٬ از همين جهت خازن ها يا به صورت تکی و يا به صورت چندتايی در يک تابلو به کار رفته و به صورت سری يا موازی به هم متصل می شوند. در حالت کلی هر چقدر که شما تعداد خازن بيشتری در مدار داشته باشيد، انرژی ذخيره شده روی دستگاه بيشتر می شود.
نحوه عملکرد اين تابلو به توان مورد نياز مصرفی بستگی دارد. به عنوان نمونه در صورت نياز به توان راکتيو (کارخانه ها و برخی بخش های صنعتی٬ علاوه بر استفاده از توان اکتيو به توان راکتيو نيز نياز دارند) تابلو بانک خازن توان مصرفی را وارد مدار کرده و توان لازم برای استارت موتور را از شبکه برق حذف می کند. همين موضوع در ادامه باعث کاهش هزينه های مصرفی و وارد شدن فشار کمتر به شبکه برق خواهد شد.

اين تابلوها در شبکه های توزيع فشار ضعيف با هدف افزايش ضريب قدرت و جبران توان راکتيو استفاده میشوند. تابلوهای بانک خازنی در توانهای راکتيو مختلف بنا به نياز مشتريان طراحی و ساخته میشوند. بانکهای خازنی اتوماتيک رايجتر و کاربردی ترين وسيله برای اصلاح ضريب توان شبکه هستند. در اين نوع تابلو ها از تجهيزات مختلف مانند MCCB ,MCB کنتاکتور های خازنی، خازن ها و کنترولر استفاده ميشود.

Related Products