پنل بورد های ولتاژ متوسط (MV)

10 حوت 1401

این قسمت به طور کامل طبق تابلوی ولتاژ پایین توضیح داده شده است، به استثنای استفاده برای تابلوهای فشار متوسط. ما قادریم تمامی تابلوهای خشک و روغنی ولتاژهای 15000 و 20000 ولتی را با کیفیت بالا و مطابق با استاندارد بین المللی طراحی و قرار دهیم.