تابلو برق ATS

تولید فابریکه ریلاینس پاور

 تابلو برق ATS يا چنج آور اتومات نيز برای تغير منبع برق ورودی بين برق شهری و جنراتور، برق شهری و سولر و برق سولر و برق جنراتور و يا هم برق بين دو جنراتور مورد استفاده قرار ميگيرد. از اين تابلو برق در مواردی که منبع برق پايدار نيست٬ استفاده ميشود تا اتصال برق بصورت کاملا اتوماتيک از منابع تغذيه ديگر برق تامين شود. اين نوع تابلو برق شامل چنج آور اتومات و بدنه فلزی ميشود.

در حقيق تنها تفاوت ميان چنج آور دستی MTS و چنج آور اتومات ATS نحوه کارکرد آن است که نياز به نيروی انسانی نداشته و بصورت اتوماتيک برق را ميان منابع مختلف سويچ ميکند.

Related Products