پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم (MFNDU)، فاز دوم، ولایت کابل – افغانستان

9 حوت 1401

پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم (MFNDU)، فاز دوم، ولایت کابل – افغانستان

 

قرارداد اصلی # W5J9JE-15-C-0004
تمویل کننده: USACE
قراردادی اصلی: Macro Vantage Levant (MVL)
قراردادی فرعی: Reliance Power Company (RPC)

شرح پروژه:
این پروژه شامل ارائه تسهیلات برای دوره های آموزش حرفه ای مستمر افسران و درجه افسران ارشد برای اردوی ملی افغانستان (ANA) می باشد. این پروژه فاز دوم تلاش کلی برای تکمیل سایت دانشگاه دفاع ملی افغانستان در قرغه افغانستان است. این پروژه شامل ساخت 46 ساختمان، جاده، پارکینگ، درجه بندی و تاسیسات است.

برق:
ویژگی های الکتریکی کار در این قرارداد عبارتند از:

سیستم کامل برق داخلی با استفاده از مجرای فلزی و دستگاه های فلزی.
نصب چراغ برق و تابلو برق.
نصب دتکتورهای دود/دتکتور حرارتی.
تکمیل و آزمایش نیروگاه های برق.
تکمیل و آزمایش سیستم توزیع مخابرات خارجی.
تکمیل و آزمایش توزیع سیستم برق خارجی.
سیستم، با روشنایی بیرونی.

مکانیکی:

ویژگی های مکانیکی کار در این قرارداد عبارتند از:

ساخت کامل سیستم های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC).
ساخت کامل سیستم های لوله کشی;
تکمیل و تست توزیع آب خارجی و شیر آتش نشانی.

نیروگاه:

ترانسفارمرهای سه فاز روی پد.

تست و راه اندازی مجموعه جنراتورهای دیزلی.