ساحه سبز٬ ولایت کابل٬ افغانستان

9 حوت 1401

 

ساحه سبز٬ کابل٬ افغانستان

سال: ۲۰۲۰

موقعیت: ٬MFNDU CTA کابل٬ افغانستان

تمویل کننده: ارتش انگلیس

قراردادی اصلی: کی پی انترنشنال

قراردادی فرعی: شرکت آر پی سی