تجهیزات پشتیبانی (ES) تاسیسات و سایبان موتر HKIA & DUTCH، کابل، افغانستان

9 حوت 1401

تجهیزات پشتیبانی (ES) تاسیسات و سایبان موتر HKIA & DUTCH، کابل، افغانستان

قرارداد اصلی: CON/TOR/HKIA_NKC/001

تمویل کننده: ارتش بریتانیا

قراردادی اصلی: کی پی انترنشنال

قراردادی فرعی: شرکت آر پی سی

شرح پروژه:

این پروژه شامل طراحی و ساخت کامل تأسیسات در دو مکان مجزا در داخل کابل است:

۱) HKIA – تسهیلات پشتیبانی تجهیزات (ES)، پیکربندی مجدد حصار محیطی، انباشته کردن کانتینرهای ISO، ساخت زیر بشکه ای و سایه‌ بان خورشیدی موتر.

۲) NKC – سایبان هلندی انبار و موتر

این پروژه شامل کارهای عمرانی، تاسیسات زیرزمینی، روبناها، برق و مکانیک است و تمامی فعالیت ها بر اساس BS و EN انجام می شود.