فعال سازی هنگر برای تعمیر و نگهداری و فضای کاری کانتینری مرتبط، میدان هوایی بگرام، پروان، افغانستان

9 حوت 1401

فعال سازی هنگر برای تعمیر و نگهداری و فضای کاری کانتینری مرتبط، میدان هوایی بگرام، کابل، افغانستان

قرارداد اصلی: K5-202 OP_SCOPUS

تمویل کننده: ارتش بریتانیا

قراردادی اصلی: کی پی انترنشنال

قراردادی فرعی: شرکت برق ریلیانس

شرح پروژه:

این پروژه شامل فعال کردن کار در رمپ تعمیر و نگهداری براوو به منظور تسهیل در ساخت RES انگلستان و ساخت مسکن فنی و سایر امکانات پشتیبانی از جمله:

کابین های اداری فنی مدولار

واحدهای مدولار وضوخانه

واحدهای ذخیره سازی Iso

بتن سخت برای جنرااتورها، مخازن سوخت و واحدهای تهویه مطبوع (ACU)

جابجایی COLPRO (سازه های بتنی حفاظت جمعی)

این پروژه شامل کارهای عمرانی، تاسیسات زیرزمینی، ابر ساختارها، برق و مکانیک است و همه فعالیت‌ها بر اساس BS و EN انجام می‌شوند.