کمپ دلارام-۱ گارنیزیون 215 اردوی ملی افغانستان – فاز دوم، ولایت نیمروز، افغانستان

9 حوت 1401

کمپ دلارام-۱ گارنیزیون 215 اردوی ملی افغانستان – فاز دوم، ولایت نیمروز، افغانستان

قرارداد اصلی # W5J9LE-11-C-0034

تمویل کننده: USACE

پیمانکار اصلی: Macro Vantage Levant (MVL)

پیمانکار فرعی: Reliance Power Company (RPC)

شرح پروژه:

این پروژه شامل طراحی و ساخت گارنیزیون اردوی ملی افغانستان برای لوای دوم قول اردوی 215 در کمپ دلارام یک، ولایت نیمروز، افغانستان است. پروژه گسترش امکانات  شامل امکانات اضافی GSU، CS Kandak، CSS Kandak، سه (3) کندک پیاده نظام، کندک گذرا، شرکت MP و سایر امکانات مشترک  از جمله کلیه امکانات پشتیبانی، تاسیسات، و زیرساخت های قابل اجرا میبباشد.

پاورپلانت:

نصب جنراتور (6 عدد، هر جنراتور 1200 کیلو ولت آمپر)

کیبل کشی MV و LV.

خاتمه کیبل های MV و LV.

نصب کیبل تری در داخل ترانشه های MV & LV.

آماده کردن تمام لنت‌های بتنی و همچنان برای تابلوها و تابلوهای MV.

مونتاژ تابلوهای MV و تابلوهای LV در نیروگاه.

اتصال نیروگاه جدید به نیروگاه موجود.

نصب چراغ ها و خروجی های ضد انفجار برای مناطق خطرناک (مخزن سوخت).

نصب سیستم حفاظت از صاعقه برای مناطق خطرناک.

نصب سیستم لوله کشی سوخت و سیستم فیلتراسیون بین مخازن سوخت و جنراتورها.

نصب سیستم لود بانک نیروگاه.

ما همه آزمایش تجهیزات (تست دیگ و عایق HI، آزمایش مخزن سوخت و لوله، ترانسفورماتورها و انرژی بخشی را انجام دادیم).

نصب استپ آپ ترانسفارمر (6 عدد).

نصب سیستم ارتباطی در نیروگاه.

توضیحات بیرونی:

نصب ترانسفارمرهای پله پایین 22 عدد.

تهیه پد بتنی برای ترانسفارمرها و پانل ها.

کیبل کشی MV و LV برای تمام ترانسفارمرها و ساختمان ها.

خاتمه کیبل های MV و LV.

نصب پانل های LV برای بیرون 22 عدد.

هایپوت و تست عایق کیبل های MV و LV.