مخازن ذخیره

مخازن ذخیره سوخت، مخازن دیزل و پترول توسط شرکت ما در اندازه ها و انواع مختلف تولید می شوند.

مخازن ذخیره آب٬ سوخت٬ مخازن دیزل و پترول توسط این شرکت در اندازه ها و انواع مختلفی تولید می شود که شامل مخازن تیلی روی زمین، مخازن زیرزمینی تیل٬ افقی و عمودی٬ دو جداره یا تک جداره و فولاد کربنی ساخته می شود.

نوع جوش: 7018 و 6013، ساخته شده از فولاد کربن بر اساس ASTM و کدهای استاندارد ملی از ۵٫۰۰۰ تا ۲۰۰٫۰۰۰ لیتر.

Related Products