نیروگاه خورشیدی

28 جدی 1401

نیروگاه خورشیدی:

در راستای تمرکز فزاینده دولت بر بخش انرژی های تجدیدپذیر، RPC با ارائه خدمات EPC خورشیدی برای پروژه های خورشیدی PV بزرگ توسعه یافته توسط شرکت های خصوصی و راه حل های PV بالای پشت بام برای مصرف کنندگان صنعتی و تجاری، حرکتی را برای تقویت حضور خود در این بخش انجام داده است.

خدمات ما عبارتند از:

طراحی و مهندسی، اجرای پروژه، مدیریت پروژه، مدیریت مناقصه، تجزیه و تحلیل امکان سنجی پروژه در نیروگاه های فتوولتائیک خورشیدی در مقیاس بزرگ برای پروژه های PV خورشیدی روی زمین و همچنین روی پشت بام.

مطالعه امکان سنجی

طراحی و مشاوره

اجرای نصب نیروگاه خورشیدی

تهیه محصولات با کیفیت خوب